Aerodynamik

 
13-05-2010
Billeksikon

Aerodynamik er en gren af fysikken og beskriver hvordan luft (og andre gasser) opfører sig når de er i bevægelse og hvordan luften virker på ting som befinder sig i bevægelse i den. Med hjælp af aerodynamikkens love kan man beregne f.eks. hvor stor løftekraft en flyvinge har, luftmodstanden for en bil eller hvor krum banen bliver for en skruet bold. Også til beregning af strømningen inde i ventilationsrør etc. anvendes aerodynamikken. Den gren af fysikken som behandler stillestående luft og andre gasser kaldes aerostatik.

Aerodynamisk betyder strømlinet, dvs. udformet så luftmodstanden er minimal. Visse biler er designet, så de yder mindst mulig luftmodstand for at gøre benzinøkonomien bedst mulig. Beregninger afprøves med modeller i en vindtunnel. I sagens natur er alle flyvemaskiner (og alt udvendigt tilbehør til disse) aerodynamiske.

 
 
Find information om: guide bil guiden biler alt om auto
(Hovedkategori: Billeksikon)