Færdselsregler

 
03-01-2011
Lovgivning i Danmark

Her er nogle af de vigtigste færdselsregler.

Når man færdes på offentlig vej, har man pligt til at kende
færdselsreglerne. Det vil blandt andet sige hastighedsgrænser, færdselstavler,
forbud mod spirituskørsel og krav om, at man skal køre med lys.

<strong>Fartgrænser</strong>
50 km/t i tættere bebygget område
80 km/t uden for tættere bebygget område
80 km/t på motortrafikvej (dog 90 km/t, hvis skilte angiver det)
110 km/t eller 130 km/t på motorvej - afhængig af den fart, skiltene
angiver.

Fartgrænserne gælder for person- og varebiler samt motorcykler.
Der er særlige regler for lastbiler, busser og personbiler, der har tilkoblet
påhængsvogn, fx campingvogn. Man skal i øvrigt altid afpasse
hastigheden til forholdene, og politiet eller kommunen kan fastsætte lavere
hastighedsgrænser. Grænserne skal markeres med fartskilte.

<strong>Lygter</strong>
Motordrevne køretøjer (dvs. alle former for biler, traktorer,
knallerter og lign.) skal altid have nærlyset tændt. Flere oplysninger
om lygter kan fås hos politiet.

<strong>Blinklys, havariblink og advarselstrekant</strong>
På motorvej skal man altid bruge blinklys, når man skifter vognbane.
Hvis man kører på andre veje end motorvej, skal man bruge blinklys,
når det er nødvendigt i forhold til den øvrige færdsel.

Har man havariblink, skal man altid bruge det, når der er kø på
en motorvej. På motorveje er det altså ikke blinklys, men havariblinket,
der skal gøre opmærksom på en mulig fare.

Går man i stå et sted, hvor der kan være farligt at holde
stille, skal man benytte advarselstrekant. Advarselstrekanten skal sættes
mindst 50 meter fra ens køretøj og på motorvej mindst 100
meter fra køretøjet.

<strong>Dækmønster</strong>
Person- og varebiler skal have mindst 1,6 mm dækmønster overalt.
Er bilen registreret efter den 1. april 1991, skal dækket også være
forsynet med slidindikatorer. På køretøjer med en totalvægt
på over 3.500 kg samt motorcykler skal dækmønsteret være
mindst 1 mm.

<strong>Mobiltelefoner i biler</strong>
Det er forbudt at benytte en håndholdt mobiltelefon, mens man kører
bil. Hvis man vil bruge en mobiltelefon, mens man kører, skal den sidde
i en fastmonteret holder.

<strong>Spirituskørsel</strong>
Det er ikke tilladt at køre bil eller motorcykel med en alkoholpromille
på over 0,5. Rådet for Større Færdselssikkerhed anbefaler,
at man højst drikker en til to genstande, før man kører
bil eller andre køretøjer. Du kan hente flere informationer om
alkohol og kørsel hos Rådet for Større Færdselssikkerhed.

Vær opmærksom på der kan være kommet ændringer som ikke er med i denne artikel.

 
 
Find information om: bil alt om auto guide guiden biler
(Hovedkategori: Bilfakta)