Fartgrænser

 
13-05-2010
Færdselsregler

50 km/t i tættere bebygget område.

80 km/t uden for tættere bebygget område.

80 km/t på motortrafikvej (dog 90 km/t, hvis skilte angiver det).

110 km/t eller 130 km/t på motorvej - afhængig af den fart, skiltene angiver.
Fartgrænserne gælder for person- og varebiler samt motorcykler. Der er særlige regler for lastbiler, busser og personbiler, der har tilkoblet påhængsvogn, fx campingvogn. Man skal i øvrigt altid afpasse hastigheden til forholdene, og politiet eller kommunen kan fastsætte lavere hastighedsgrænser. Grænserne skal markeres med fartskilte.

 
 
Find information om: guiden alt om biler guide auto bil
(Hovedkategori: Færdselsregler)