Hvad gør du hvis du er uenig med taksatoren?

 
21-01-2011
Bil og bilværksted

Min bil er erklæret totalskadet. Jeg er uenig med taksatoren om vurderingen af bilen. Jeg synes, at han har sat værdien for lavt. Hvad gør du?.

Hvis du ikke kan blive enig med dit forsikringsselskab om erstatningens størrelse, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring.

Det er et klagenævn, du kan henvende dig til, hvis du ikke er tilfreds med en erstatning eller behandling fra forsikringsselskabet.

Det koster kr. 150,00 i gebyr at klage til Ankenævnet.

Og du får pengene igen, hvis du får helt eller delvist medhold.

Link til Ankeforsikring

Her et ankeforsikring´s vejledning på hvordan du klager.

Hvordan man klager
Hvis du er uenig i en afgørelse, dit forsikringsselskab har truffet, og forgæves har forsøgt at få afgørelsen ændret, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring. Det er vigtigt, at du kan dokumentere, at der er en uenighed - f.eks. ved at selskabet har skrevet til dig, at det ikke vil ændre sin afgørelse.

Hvis du ikke er tilfreds med ankenævnets afgørelse, har du stadig ret til senere at gå til domstolene med din sag.

Hvornår kan du klage:

Klagen skal vedrøre egne forsikringer. Man kan således ikke klage over en afgørelse truffet af modpartens selskab.
Klagen skal vedrøre privatlivets forsikringsforhold. Klager vedrørende erhvervslivets forsikringsforhold falder uden for ankenævnets område. Dog behandles klager vedrørende motorkøretøjsforsikring, selvom der er tale om erhvervskøretøjer.
Du kan først klage til ankenævnet, når du har klaget til selskabet over afgørelsen, og selskabet har fastholdt sin afgørelse eller undladt at besvare din klage. Alle selskaber skal have udpeget en klageansvarlig.
Før du klager:

Før du klager, er det en god idé at gøre følgende:

Sammenhold selskabets begrundelse for sin afgørelse med forsikringsbetingelserne. Det er forsikringsbetingelserne, som fastlægger, hvordan selskabet skal behandle din sag.
Se, om du kan finde sager, der ligner din, under 'Typiske årsager til klager'. Her kan du få et indtryk af Ankenævnets praksis.
Søg eventuelt under 'Find kendelser' efter afgørelser i sager, der ligner din.

 
 
Find information om: alt om auto guiden guide bil biler
(Hovedkategori: Gode bilråd)