Standsning og parkering

 
03-01-2011
Lovgivning i Danmark

Ved <strong>standsning</strong> forstås enhver frivillig
hensætning af køretøjet som varer under 3 minutter. Det er ligegyldigt om føreren
befinder sig i køretøjet eller ej.

Ved <strong>parkering</strong> forstås enhver hensætning
af køretøjet i over 3 minutter.

Standsning kortere end 3 minutter, eller standsning for af- eller påstigning
af passagerer, eller af- eller pålæsning af omfangsrigt eller tungt gods, anses
dog ikke for parkering.

<strong>Standsning og parkering er forbudt:</strong>
<ul><li>På fodgængerfelt, eller inden for en afstand af 5
m. inden feltet,</li>
<li> I vejkryds, eller inden for en afstand af 10 m. fra
den tværgående kørebanes eller cykelstis nærmeste kant,</li>
<li>Ud for udkørsel fra cykelsti, eller inden for en
afstand af 5 m. inden udkørslen,</li>
<li> På jernbaneoverkørsel eller anden overkørsel,</li>
<li>På en sådan måde, at færdselstavle eller signal derved
dækkes,</li>
<li>I viadukt eller tunnel,</li>
<li>På midterrabat, helleanlæg og lign. steder,</li>
<li>I eller ved uoverskueligt vejsving,</li>
<li>På eller i nærheden af uoverskuelig bakketop,</li>
<li>På strækning, hvor kørebanen før vejkryds ved hjælp
af spærrelinier er inddelt i vognbaner eller inden for en afstand af 5 m
før begyndelsen af en sådan strækning,</li>
<li>Ved siden af spærrelinie, hvis afstanden mellem køretøjet
og linien er mindre end 3 m, og der ikke mellem køretøjet og spærrelinien
findes en punkteret linie,</li>
<li>På afmærket holdeplads for hyrevogne,</li>
<li>På motorveje og motortrafikveje,</li>
<li>Hvor der er ubrudt gul kantstensafmærkning,</li>
<li>På cykelstier,</li>
<li>Ved busstoppested er det ikke tilladt at standse
eller parkere på den afmærkede strækning på hver side af stoppestedsskiltet.
Findes en sådan afmærkning ikke, gælder forbudet inden for en afstand af
12 m på hver side af skiltet.</li>
</ul>

<strong>Parkering forbudt (men ikke standsning)</strong>

Parkering må endvidere <u>ikke</u> ske:
<ul>
<li>Nærmere end 30 m. fra jernbaneoverkørsel,</li>
<li>Ud for ind- og udkørsel til og fra ejendom, eller
i øvrigt således, at kørsel til eller fra ejendom væsentligt vanskeliggøres,</li>
<li>På kørebanen på hovedveje uden for tættere bebygget
område,</li>
<li>Ved siden af andet køretøj, som holder ved kørebanens
kant, bortset fra tohjulet cykel, knallert eller motorcykel uden sidevogn, </li>
<li>På anden måde, så adgangen til andet køretøj herved
hindres, eller dette ikke kan føres fra stedet,</li>
<li>Hvor der er punkteret gul kantstensafmærkning,</li>
<li>I opholds- og legeområder, udenfor særligt afmærkede
pladser.</li>
</ul>

<strong>Det er tilladt at standse og parkere i venstre
side:</strong>

<ul>
<li>På ensrettede veje,</li>
<li>På mindre befærdede veje.</li>
</ul>

 
 
Find information om: alt om auto guide guiden biler bil
(Hovedkategori: Bilfakta)